2017 KONFERENCJA


Polski "Masterclass" Nowotworów Neuroendokrynnych NEN

REJESTRACJA

Konferencja skierowana jest do lekarzy specjalistów.
Uwaga ilość miejsc jest ograniczona do 100.

Konferencja jest bezpłatna. Każdy z uczestników
otrzyma materiały czyli program oraz dyplom.


Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu:
Rejestrując się wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danycho sobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze zm.) przez Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne. Dane wykorzystane będą tylko i wyłącznie na potrzeby konferencji. Nie zostaną udostępnione osobom/firmom trzecim. Po zakończeniu konferencji zostaną usunięte.

14 Październik 2017
Centrum Onkologii – Instytut,
im. „Marii Skłodowskiej Curie” 

Centrum Edukacyjno-Konferencyjne COI

Sponsorzy Konferencji

Serdeczne podziękowania dla sponsorów:

Adres Konferencji

02-781 Warszawa
Wilhelma Konrada Roentgena 5

Kontakt

Telefon: +48  22 822 30 01